Verandering is de enige constante
Glasswall wordt QuiVidet

 
Glasswall gaat verder onder een andere naam.

Sinds de oprichting in 2012 maken wij Nederland veiliger, inmiddels zijn onze ambities Europees. Al die tijd was er een bedrijf in de UK actief als Glasswall Solutions, zelfs onze logo's lijken sterk op elkaar. Komt nog bij dat we ons allebei bezig houden met cybersecurity. Het Engelse Glasswall houdt zich bezig met file security, en wij richten ons op het beheersbaar maken van cyberrisico's in bredere zin.

Jarenlang hebben beide organisaties naast elkaar bestaan, met elk de focus op de eigen thuismarkt. Maar door de sterke groei en ambities van beide bedrijven bestaat het gevaar dat we elkaar onnodig in de weg zitten wanneer er verwarring ontstaat in de markt.
Wij hebben inmiddels klanten in vier Europese landen, Glasswall Solutions Ltd. timmert hard aan de weg in 'Mainland Europe'.

In goed onderling overleg is besloten dat wij hier in Nederland overgaan tot een naamswijziging.

De blik vooruit!
Ja zo'n keuzemoment vormt natuurlijk een goede gelegenheid om eens achterom te kijken. In de afgelopen 9 jaar is er veel bereikt en we kunnen steeds beter inspelen op wat de markt volgens ons nodig heeft; informatie en inzichten die leiden tot betere beslissingen rondom cybersecurity en privacy.

Maar wij hebben de naamswijziging vooral aangegrepen om vooruit te kijken. Wat zien we in de wereld van cybercriminaliteit gebeuren en hoe gaan we ervoor zorgen dat we heldere en scherp aangezette antwoorden hebben? We zijn inmiddels druk bezig met het uitbreiden van het portfolio zodat we u nog beter kunnen helpen.

Wat verandert er voor u?

Wij blijven gevestigd op hetzelfde adres in Oosterhout en er zijn geen wijzigingen in het team. Wij informeren binnenkort al onze relaties over de nieuwe naam en uiteraard plaatsen we regelmatig updates op de website.

Security tip....
Wordt u benaderd met een verzoek om voortaan op een andere bankrekening te betalen, trap daar niet in! Ons rekeningnummer blijft namelijk ongewijzigd.

Phishing met Google Drive
Cybercriminelen misbruiken Google Drive invites